Sme lídrom v poskytovaní colno-deklaračných služieb, v prekládkových a skladovacích činnostiach a v prísune a odsune železničných vozňov

Naše služby

Prekládka tovarov

Ponúkame prekládku tovaru akéhokoľvek druhu zo širokorozchodnej trate na rozchod európsky alebo opačne. Vnútorná prekládka vykonáva vykládku tovaru z koľaje širokého rozchodu do krytého colného skladu, jeho preskladnenie a ďalšiu nakládku na koľaj európskeho rozmeru.

Skladovanie tovarov

Ponúkame vonkajšie a vnútorné skladovanie vo forme krytého colného skladu v celkovej ploche cez 40 000m²

Colno-deklaračné služby

Ponúkame zastupovanie v colnom konaní, poskytnutie garancie za colné dlhy, poradenská činnosť v colnej oblasti, colné odbavenie železničných zásielok pri dovoze a vývoze, avizácia pohybu vášho tovaru

Novinky

Lokalita

Areál prekladisko Haniska

  • 15km Košice
  • 1km Medzinárodné letisko Košice
  • 1km U. S. Steel Košice