Výrobno-technický úsek

vedúci výrobno-technického úseku: Ing. Štefan Tokarčík

vedúci výrobno-technického úseku:
Ing. Štefan Tokarčík
mobil: +421 907 227 067
e-mail: tokarcik@interport.sk

zástupca výrobno-technického úseku pre vozňovú dopravu: Ľubomír Sopko

zástupca výrobno-technického úseku pre vozňovú dopravu: Ľubomír Sopko
mobil: +421 918 707 505
e-mail: sopko@interport.sk

zástupca výrobno-technického úseku pre kontajnerovú dopravu: Marek Szepesi

zástupca výrobno-technického úseku pre kontajnerovú dopravu: Marek Szepesi
mobil: +421 918  783 700
e-mail: szepesi@interport.sk

dispečer: Mgr. Marek Gufrovič, Radoslav Šimko, Rastislav Bliška, Bc. Róbert Dzurenko

dispečer:
Mgr. Marek GufrovičRadoslav Šimko
mobil: +421 907 991 046
e-mail: dispecer@interport.sk

vedúca skladu: Valéria Drotárova

vedúca skladu: Valéria Drotárova
mobil: +421 907 959 035
e-mail: sklad@interport.sk