Vedenie spoločnosti

Členovia vedenia spoločnosti INTERPORT SERVIS, s.r.o.

Riaditeľ spoločnosti: Ing. Štefan Tokarčík

riaditeľ spoločnosti: Ing. Štefan Korán

zástupca vedúceho výrobno-technického úseku pre vozňovú dopravu: Ľubomír Sopko

zástupca výrobno-technického úseku pre vozňovú dopravu: Radoslav Šimko

zástupca vedúceho výrobno-technického úseku pre kontajnerovú dopravu: Marek Szepesi

zástupca výrobno-technického úseku pre kontajnerovú dopravu: Marek Szepesi

vedúci obchodno-ekonomického úseku: Ing. Lenka Špaková

vedúci obchodno-ekonomického úseku:

Ing. Jaroslava Tekeľová

zmocnenec pre kvalitu: Michaela Jamborová

zmocnenec pre kvalitu: Ing. Andrea Kuliková