Profil spoločnosti

Spoločnosť INTERPORT SERVIS s.r.o. ponúka komplexné logisticko - dopravné služby pri dovoze a vývoze Vašich produktov z EÚ a krajín tretieho sveta. V našom areáli sa nachádza sieť koľají širokorozchodného typu s priamym napojením na ukrajinské železnice, pričom naše prekladisko je vnútroštátne.

Naša spoločnosť vlastní areál, ktorý bol postavený v roku 1970 ako areál MOTOTECHNA š.p. V čase fungovania RVHP plnil funkciu centrálneho prekladiska automobilov typu LADA, MOSKVIČ a VOLGA spolu s náhradnými dielmi. Ročná produkcia sa pohybovala až vo výške 50 000 automobilov a ich komponentov. Po likvidácii MOTOTECHNY š.p. v roku 1995 sme prevzali tento areál a investovali sme do modernizácie skladových a logistických systémov, vybudovali sme systém riadenia kvality s najmodernejšími informačnými technológiami.

V súčasnosti poskytujeme služby logistického charakteru nadnárodným spoločnostiam ako sú napr. OFZ, Budamar, SMZ Jelšava, Rail Cargo Operator, AS Trade, Gefco, C&T, Cosmotrade, Investex groups, Zberko.

Úzku spoluprácu máme rozvinutú v oblasti zasielateľstva. Medzi najváženejších partnerov patria U.S.Steel Košice, Volkswagen.

Prekládka
Prekládka
Široký rozchod
Široký rozchod
Kontajnerový terminál
Kontajnerový terminál