Nácestné stredisko

Nácestné stredisko, Haniska, pobočka Colného úradu Košice je navrhnuté v súlade s antikorupčným programom, a to transparentne a rovnocenne pre špeditérske spoločnosti, umiestnené v prenajatých kanceláriách priamo v administratívnej budove spoločnosti Interport.

Skupina spoločnosti Interport je výlučným vlastníkom areálu Prekladiska Košice – Haniska. Jedná sa o skladový komplex so železničným prekladiskom, ktoré ako jediné na Slovensku je vnútroštátne.

Ponúkame vám komplexné služby pri vývoze a dovoze Vašich produktov z Ruska, Ukrajiny, Bieloruska a iných krajín. Môžete tak využiť vlečky a koľajiska v kombinácií širokého a európskeho železničného rozchodu.

Najbližšia železničná stanica širokého rozchodu je ŽS Haniska a európskeho rozchodu ŽS Veľká Ida.

Nácestné stredisko
Nácestné stredisko
Nácestné stredisko
Nácestné stredisko
Nácestné stredisko
Nácestné stredisko
Nácestné stredisko
Nácestné stredisko