Servisné služby

K servisným službám patria všetky doplnkové služby, ktoré poskytujeme zákazníkom, resp. podnájomníkom v rámci areálu. Najvýznamnejšou službou je riadenie Nácestného strediska s 24 hodinovou prevádzkou.

Reštaurácia

V priestoroch areálu sa nachádza aj reštaurácia s možnosťou občerstvenia.

Celý komplex služieb je postavený tak, aby zákazník pri svojich povinnostiach s preclením mohol pohodlne využiť voľný čas na občerstvenie.

Váženie kamiónov

Konkurenčné prostredie vytvárajú colno-deklaračné spoločnosti, ktoré ponúkajú jednotlivým zákazníkom svoje služby za výhodné ceny.

Ďalšou službou, ktorú poskytujeme, je váženie kamiónov priamo v areáli. Umiestnená cestná váha váži s presnosťou +-20 kg, čo je pri zaťažení kamióna cca 20 ton minimálna nepresnosť.

A restaurant
A restaurant
Weighing trucks
Weighing trucks
Trucks
Trucks