Prekládka tovarov

Vonkajšia prekládka

Vonkajšou prekládkou je možné prekladať tovar akéhokoľvek druhu zo širokorozchodnej trate na rozchod európsky alebo opačne. Rampy zároveň umožňujú kombinovať dopravné systémy, čím nastáva ďalší stupeň voľnosti, cestná doprava – železnica, resp. kamión – vozeň.

Dve rampy zároveň umožňujú prekladanie tovaru ihneď po vykládke a po určitej dobe sekundárne naloženie do požadovaného dopravného prostriedku. Kapacita vykladkových rámp je 25 vozňov, čo z hľadiska max. tonáže predstavuje cca 1250 ton materiálu. Kapacita širokého rozchodu a normálneho rozchodu je identická. Ku koľajam európskeho rozmeru musíme zaradiť aj systém zberných koľají. Spoločnosť Interport disponuje piatimi zbernými koľajami napojenými priamo do stanice Veľká Ida.

Vnútorná prekládka

Vnútorná prekládka vykonáva vykládku tovaru z koľaje širokého rozchodu do krytého colného skladu, jeho preskladnenie a ďalšiu nakládku na koľaj európskeho rozmeru.

Tento systém môže fungovať aj opačne, záleží na tom, či ide o export alebo import tovaru do krajín bývalého Sovietskeho zväzu prípadne Európskej únie. Koľaje sú postavené súmerne a prepojené krytým skladom. Sklad je predurčený na uskladnenie paletovaného tovaru.

Veľkou výhodou je umiestnenie koľají na úrovni cestnej komunikácie, čím je zabezpečená aj možnosť prekládky kamiónov.

Zaujala Vás ponuka našich služieb? Kontaktujte nás, radi Vám odporučíme najvhodnejší produkt podľa Vašich požiadaviek a pripravíme cenovú ponuku.
Transhipment
Transhipment
Transhipment
Transhipment
Transhipment
Transhipment
Transhipment
Transhipment