Terminál

zástupca výrobno-technického úseku pre vozňovú dopravu: Ľubomír Sopko

vedúci kontajnerového terminálu:

Marek Szepesi
mobil: +421 918 783 700
e-mail: terminal@interport.sk