Výrobno-technický úsek

vedúci výrobno-technického úseku: Ing. Štefan Tokarčík

vedúci výrobno-technického úseku:

Marek Szepesi
mobil: +421 918  783 700
e-mail: szepesi@interport.sk

zástupca výrobno-technického úseku pre vozňovú dopravu: Ľubomír Sopko

zástupca výrobno-technického úseku:

Ľubomír Sopko
mobil: +421 918 707 505
e-mail: sopko@interport.sk

dispečer: Mgr. Marek Gufrovič, Radoslav Šimko, Rastislav Bliška, Bc. Róbert Dzurenko

dispečer:

Ing. Robert Dzurenko, Radoslav Šimko
mobil: +421 907 991 046
e-mail: dispecer@interport.sk

vedúca skladu: Valéria Drotárova

vedúca skladu: Valéria Drotárova

mobil: +421 907 959 035
e-mail: sklad@interport.sk