Poloha a rozloha

Poloha prekladiska

Lokalita areálu je ideálna pre využitie blízkeho medzinárodného letiska Košice, vzdialeného len 1 km. Prístupové cesty z dialníc sú v dobrom stave. Bezprostredne susedíme so spoločnosťou U. S. STEEL Košice, vzdialenej od Košíc 15 km.

Rozloha prekladiska

21 ha voľná spevnená skladová plocha s rampou na priamu prekládku tovaru z vozňa do vozňa, resp. priamo do krytého skladu ako aj nepriama prekládka z vozňa prichádzajúceho po širokom rozchode do vozňa odchádzajúceho po európskom železničnom rozchode, resp. prekládka s využitím kamiónovej dopravy.

2 ha krytý sklad – verejný colný sklad, kde je možné uskladniť tovar voľne na spevnenej skladovej ploche.

 

Poloha a rozloha prekladiska